การตั้งค่า 4G CAR WiFi (5 Users) ผ่าน Wi-Fi

 1. พลิกด้านที่มีช่องเสียบ USB ด้านล่างจะมีฉลากแจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ
 2. ข้อมูลการเชื่อมต่อมีดังนี้ :
  • SSID [ชื่อเครือข่าย] = true_carwifi_Dxxx โดยชื่อ Dxxx ด้านหลังจะแตกต่างไปตามแต่ละอุปกรณ์
  • WiFi Key [รหัสสำหรับเข้าใช้งาน] = 12345678 : รหัสจะแตกต่างไปตามแต่ละอุปกรณ์
 3. พลิกอีกด้าน จะพบสัญลักษณ์รูป SIM Card ให้แกะเปิดบริเวณนี้
 4. จะพบช่องใส่ SIM Card
 5. นำ SIM Card ใส่เข้าไปในช่องใส่ SIM
 6. เมื่อเสร็จแล้ว นำอุปกรณ์ไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วทำการเปิดอุปกรณ์ 
 7. ที่ปุ่มเปิด [Power] จะปรากฏไฟสีขาว /เทา คือกำลังทำการเปิดอุปกรณ์ และจับสัญญาณ
 8. จากนั้นไฟจะเป็นสีเขียว
 9. และจะเป็นสีแดงกระพริบ เพื่อทำการจับสัญญาณ
 10. รอสักครู่ (ประมาณ 1–2 นาที) อุปกรณ์จะปรากฏเป็นสีเขียวค้าง หมายถึง จับสัญญาณเรียบร้อยแล้ว
 11. จากนั้น กลับมาที่หน้าจอของอุปกรณ์ที่ต้องการจับสัญญาณ 4G CAR WiFi (หากใช้เครื่อง iPhone ให้ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
 12. เลือก Wi-Fi [Wi-Fi]
 13. แตะเปิด Wi-Fi รอสักครู่ ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ true_carwifi_D099
 14. ปรากฏหน้าจอให้กรอกรหัสผ่าน [Password] จากนั้นแตะ เข้าร่วม [Join]
 15. รอการเชื่อมต่อสักครู่
 16. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีเครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อ Wi-Fi
 17. ที่อุปกรณ์มือถือ กลับมาหน้าจอหลัก เลือก Safari [Safari] /หรือบราวเซอร์อื่น
 18. ในช่องที่อยู่ URL พิมพ์ 192.168.1.1 จากนั้นที่แป้นพิมพ์กด Go (หรือพิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด Enter)
 19. จะปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Pocket Wi-Fi
 20. กรอกข้อมูลดังนี้
  • Username = admin (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • Password = password (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • จากนั้นแตะปุ่ม Sign In
 21. จะปรากฏหน้าจอ ขอบคุณที่เลือกใช้งาน 4G Pocket Wi-Fi ขึ้นมา โดยจะให้กำหนดตั้งค่า Quick Setup หรือ Skip ให้เลือก Skip เพื่อข้ามหน้าจอนี้ เนื่องจากมีการตั้งค่ามาจากโรงงานแล้ว
 22. จะปรากฏหน้าจอ Configure Main Page ขึ้นมา
 23. ถ้าต้องการออกจากหน้านี้ให้คลิก Logout (มุมบนซ้ายมือ) เพื่อล็อคเอ้าท์ออกจากหน้าจอนี้
 24. จะกลับมาที่หน้าจอ Main Page อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก