การตั้งค่า 4G CAR WiFi (5 Users) ผ่าน Wi-Fi

 1. พลิกด้านที่มีช่องเสียบ USB ด้านล่างจะมีฉลากแจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อ
 2. ข้อมูลการเชื่อมต่อมีดังนี้ :
  • SSID [ชื่อเครือข่าย] = true_carwifi_Dxxx โดยชื่อ Dxxx ด้านหลังจะแตกต่างไปตามแต่ละอุปกรณ์
  • WiFi Key [รหัสสำหรับเข้าใช้งาน] = 12345678 : รหัสจะแตกต่างไปตามแต่ละอุปกรณ์
 3. พลิกอีกด้าน จะพบสัญลักษณ์รูป SIM Card ให้แกะเปิดบริเวณนี้
 4. จะพบช่องใส่ SIM Card
 5. นำ SIM Card ใส่เข้าไปในช่องใส่ SIM
 6. เมื่อเสร็จแล้ว นำอุปกรณ์ไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วทำการเปิดอุปกรณ์ 
 7. ที่ปุ่มเปิด [Power] จะปรากฏไฟสีขาว /เทา คือกำลังทำการเปิดอุปกรณ์ และจับสัญญาณ
 8. จากนั้นไฟจะเป็นสีเขียว
 9. และจะเป็นสีแดงกระพริบ เพื่อทำการจับสัญญาณ
 10. รอสักครู่ (ประมาณ 1–2 นาที) อุปกรณ์จะปรากฏเป็นสีเขียวค้าง หมายถึง จับสัญญาณเรียบร้อยแล้ว
 11. จากนั้น กลับมาที่หน้าจอของอุปกรณ์ที่ต้องการจับสัญญาณ 4G CAR WiFi (หากใช้เครื่อง iPhone ให้ไปที่ การตั้งค่า [Settings]
 12. เลือก Wi-Fi [Wi-Fi]
 13. แตะเปิด Wi-Fi รอสักครู่ ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ true_carwifi_D099
 14. ปรากฏหน้าจอให้กรอกรหัสผ่าน [Password] จากนั้นแตะ เข้าร่วม [Join]
 15. รอการเชื่อมต่อสักครู่
 16. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะมีเครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อ Wi-Fi
 17. ที่อุปกรณ์มือถือ กลับมาหน้าจอหลัก เลือก Safari [Safari] /หรือบราวเซอร์อื่น
 18. ในช่องที่อยู่ URL พิมพ์ 192.168.1.1 จากนั้นที่แป้นพิมพ์กด Go (หรือพิมพ์ http://192.168.1.1 แล้วกด Enter)
 19. จะปรากฏหน้าจอหลักของ 4G Pocket Wi-Fi
 20. กรอกข้อมูลดังนี้
  • Username = admin (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • Password = password (ตัวพิมพ์เล็ก)
  • จากนั้นแตะปุ่ม Sign In
 21. จะปรากฏหน้าจอ ขอบคุณที่เลือกใช้งาน 4G Pocket Wi-Fi ขึ้นมา โดยจะให้กำหนดตั้งค่า Quick Setup หรือ Skip ให้เลือก Skip เพื่อข้ามหน้าจอนี้ เนื่องจากมีการตั้งค่ามาจากโรงงานแล้ว
 22. จะปรากฏหน้าจอ Configure Main Page ขึ้นมา
 23. ถ้าต้องการออกจากหน้านี้ให้คลิก Logout (มุมบนซ้ายมือ) เพื่อล็อคเอ้าท์ออกจากหน้าจอนี้
 24. จะกลับมาที่หน้าจอ Main Page อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ 4G CAR WiFi (5 Users) การใช้งาน 4G CAR WiFi (5 Users) โดยใช้สาย USB และ Adaptor