การใช้งาน 4G CAR WiFi (5 Users) โดยใช้สาย USB และ Adaptor

  1. 4G CAR WiFi ทั้ง 2 รุ่น จะใช้พลังงานจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ โดยการเสียบเข้าที่จุดบุหรี่
  2. แต่สำหรับรุ่น 5 Users นั้น เราสามารถใช้พลังงานจากปลั๊กปกติ เพื่อเปิดใช้งานได้
    • ใช้สาย Micro USB : ฝั่งหัว Micro USB เชื่อมต่อกับช่อง Micro USB ที่ตัวรุ่น 5 Users
    • ฝั่งหัว USB ปกติ : ทำการเชื่อมต่อกับหัว Adaptor ปกติ เข้ากับปลั๊กไฟ
    • ทำการเปิดใช้งานได้ปกติ : สามารถแชร์ Internet ผ่าน Wi-Fi ได้เหมือน Share Wi-Fi ทั่วๆ ไป

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก