การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ 4G CAR WiFi (5 Users)

  1. นำ 4G CAR WiFi เชื่อมต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง จนไฟเป็นสีเขียวค้าง (กรณีที่ไม่มี SIM Card หรือจับสัญญาณไม่ได้ ไฟจะเป็นสีแดงค้าง)
  2. เปิดฝาหน้า แล้วสังเกตจะมีช่องสำหรับกดเพื่อคืนค่าโรงงาน [Reset to Factory]
  3. ให้นำเข็ม หรือคลิปหนีบกระดาษจิ้มไปที่ช่อง Reset
  4. กดเข็มค้างไว้ที่ช่อง Reset จนกระทั่งไฟกระพริบเป็นสีแดงครบ 3 ครั้ง แล้วจึงปล่อย
  5. อุปกรณ์จะคืนค่าโรงงานโดยไฟจะเป็นสีแดงค้างประมาณ 10-15 วินาที
  6. เมื่อสถานะกลับมาปกติ ไฟจะเป็นสีเขี้ยวค้าง (กรณีใส่ SIM Card ไว้)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน 4G CAR WiFi (5 Users) โดยใช้สาย USB และ Adaptor การตั้งค่า 4G CAR WiFi (5 Users) ผ่าน Wi-Fi