การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ 4G CAR WiFi (5 Users)

  1. นำ 4G CAR WiFi เชื่อมต่อกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง จนไฟเป็นสีเขียวค้าง (กรณีที่ไม่มี SIM Card หรือจับสัญญาณไม่ได้ ไฟจะเป็นสีแดงค้าง)
  2. เปิดฝาหน้า แล้วสังเกตจะมีช่องสำหรับกดเพื่อคืนค่าโรงงาน [Reset to Factory]
  3. ให้นำเข็ม หรือคลิปหนีบกระดาษจิ้มไปที่ช่อง Reset
  4. กดเข็มค้างไว้ที่ช่อง Reset จนกระทั่งไฟกระพริบเป็นสีแดงครบ 3 ครั้ง แล้วจึงปล่อย
  5. อุปกรณ์จะคืนค่าโรงงานโดยไฟจะเป็นสีแดงค้างประมาณ 10-15 วินาที
  6. เมื่อสถานะกลับมาปกติ ไฟจะเป็นสีเขี้ยวค้าง (กรณีใส่ SIM Card ไว้)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก