การจับคู่ใช้งานระหว่าง Apple Watch และ iPhone

 1. ที่ตัวเครื่อง Apple Watch เมื่อแกะออกจากกล่อง แล้วเปิดใช้งานครั้งแรก จะปรากฏหน้าให้เลือกภาษา เลือก ภาษาไทย
 2. จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ตั้งเป็นภาษาไทยให้กับ Apple Watch หรือไม่ แตะ เครื่องหมายถูก
 3. จะปรากฏข้อความ กำลังตั้งค่าภาษา...
 4. จากนั้นจะแจ้งให้ เปิดแอพ Apple Watch บน iPhone ของคุณ แตะ เริ่มจับคู่ (Start Pairing)
 5. ที่ตัวเครื่อง iPhone ใช้นิ้วแตะหน้าจอด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
 6. จะปรากฏหน้าจอ Control Center ขึ้นมา ให้แตะสัญลักษณ์ Bluetooth (รูปผีเสื้อ) เพื่อเปิดใช้งาน
 7. สัญลักษณ์ Bluetooth จะเป็นสีขาว และมีสัญลักษณ์ Bluetooth ขึ้นมาที่มุมบนขวามือ
 8. จากนั้นเลือกแอพ Watch บนเครื่อง iPhone
 9. จะปรากฏหน้าจอการจับคู่ แตะ เริ่มจับคู่ (Start Pairing)
 10. หน้าจอจะเปิดกล้องขึ้นมา โดยแจ้งให้ยก Apple Watch ขึ้นมาที่หน้ากล้อง (Hold Apple Watch up to the Camera) เพื่อจับภาพ AR บนจอ Apple Watch เพื่อจับคู่
 11. เมื่อทำกล้องไปพบหน้าจอ Apple Watch แล้ว ที่หน้าจอของ Apple Watch จะแสดงเป็นรูปดังภาพ เพื่อทำการจับคู่กับ iPhone
 12. จากนั้นที่หน้าจอ iPhone จะปรากฏ Apple Watch ถูกจับคู่แล้ว (Your Apple Watch Is Paired) ถ้าเป็นเครื่องที่เคยจับคู่มาก่อน จะปรากฏให้เลือก
  -  กู้คืนข้อมูลสำรอง (Restore from Backup)
  -  ตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่ (Set Up as New Apple Watch) *ในที่นี้เลือก ตั้งค่าเป็นเครื่องใหม่*
 13. จากนั้นจะเข้าหน้าจอ การตั้งค่าข้อมือ (Wrist Preference) ให้เลือกว่าจะสวมนาฬิกามือซ้าย หรือมือขวา, แตะเลือกมือที่ต้องการ โดยในทีนี้เลือก ซ้าย
 14. จากนั้นจะเข้าหน้าจอ ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) แตะ ยอมรับ (Agree)
 15. จะปรากฏหน้าจอ ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ขึ้นมาถามยืนยันอีกครั้ง แตะ ยอมรับ (Agree)
 16. กรณีที่ iPhone มีการใส่ Apple ID อยู่ จะปรากฎให้ล็อคอิน Apple ID หรือไม่ล็อคอินก็ได้ ในที่นี้เลือกล็อคอิน แตะ ป้อนรหัสผ่าน (Enter Password) *ถ้าไม่ล็อคอิน ให้ข้ามไปข้อที่ 19*
 17. กรอกรหัสผ่าน จากนั้นแตะ ถัดไป (Next)
 18. ระบบจะทำการตรวจสอบรหัสผ่านของ Apple ID (Verifying Apple ID)
 19. เมื่อตรวจสอบผ่านแล้วจะปรากฏหน้าจอ Siri แตะ ตกลง (OK)
 20. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ การตั้งค่าที่แชร์ (Shared Settings) แตะ ตกลง (OK)
 21. จะปรากฏหน้าจอ รหัสผ่าน Apple Watch (Apple Watch Passcode) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านเข้า Apple Watch ในที่นี้เลือก ไม่เพิ่มรหัสผ่าน (Don't add Passcode)
 22. จะปรากฏหน้าจอ กิจกรรม (Activity) แตะ ข้ามขั้นตอนนี้ (Skip This Step)
 23. จะปรากฏหน้าจอ ติดตั้งแอพที่มีให้ใช้งาน เลือก ติดตั้งทั้งหมด (Install All) *หรือจะเลือกภายหลังก็ได้*
 24. จากนั้นที่ Apple Watch จะปรากฏแถบสีขาวเป็นเส้นปะ วิ่งไปตามเข็มนาฬิกา แสดงสถานะการติดตั้งแอพ
 25. จากนั้นที่หน้าจอ iPhone จะปรากฏหน้าจอ Apple Watch กำลังเชื่อมข้อมูล (Apple Watch Is Syncing)
 26. เมื่อติดตั้งแอพเสร็จแล้ว ที่ Apple Watch จะปรากฏแถบสีขาวเป็นเส้นปะ วิ่งไปตามเข็มนาฬิกา แสดงสถานะเชื่อมต่อข้อมูล
 27. ระหว่างเชื่อมต่อข้อมูล อาจจะมีหน้าจอสอบถามการขออนุญาตเข้าใช้งานแอพต่างๆ ให้แตะ อนุญาต (Allow) กับแอพที่ต้องการให้เข้าถึงการใช้งานได้
 28. เมื่อดำเนินการทั้งหมดเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Apple Watch พร้อมให้ใช้งานแล้ว (Apple Watch Is Ready แตะ ตกลง (OK)
 29. หน้าจอ Apple Watch จะปรากฏหน้าจอใช้งาน
 30. ที่ตัวเครื่อง iPhone ในแอป Watch จะปรากฏสถานะ และแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อกับ Apple Watch ที่เชื่อมต่อ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก