การยกเลิกการจับคู่ใช้งานระหว่าง Apple Watch และ iPhone

 1. ที่เครื่อง iPhone เลือกแอพ Watch
 2. จะพบหน้าจอ Apple Watch ของฉัน (My Watch) แตะที่ Apple Watch
 3. จะพบรูป Apple Watch ที่จับคู่อยู่ แตะที่สัญลักษณ์ i (เครื่องหมายตกใจ) ด้านหลัง Apple Watch
 4. จากนั้นเลือก เลิกจับคู่ Apple Watch (Unpair Apple Watch)
 5. จะปรากฏข้อความแจ้งยืนยันการเลิกจับคู่ แตะ เลิกจับคู่ Apple Watch (Unpair Apple Watch)
 6. กรณีที่มีการล็อคอินด้วย Apple ID เอาไว้ ณ. ตอนที่จับคู่ครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอ รหัสผ่าน Apple ID (Apple ID Password) *กรณีที่ไม่ได้ล็อคอินด้วย Apple ID ให้ข้ามไปข้อ 8*
 7. กรอกรหัสผ่านของ Apple ID จากนั้นแตะ เลิกจับคู่ (Unpair) *ที่เครื่อง iPhone จำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อดำเนินการ*
 8. จะปรากฏข้อความ กำลังเลิกจับคู่ (Unpairing)
 9. รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอให้เริ่มจับคู่ใหม่ (Start Pairing) แสดงว่าเลิกจับคู่เรียบร้อยแล้ว
 10. ที่ Apple Watch จะปรากฏหน้าจอมีรูปหมุน เพื่อยกเลิกการจับคู่ และล้างข้อมูลเดิมออก
 11. จากนั้นจะปรากฏสัญลักษณ์รูป Apple ขึ้นมา
 12. จากนั้นจะเริ่มกระบวนการล้างข้อมูล และเริ่มอุปกรณ์ใหม่ โดยจะแสดงเส้นปะสีขาวเป็นแถบบแสดงการดำเนินการ
 13. เมื่อดำเนินการต่างๆ เสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอแรก คือให้เลือกภาษาใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก