การเปลี่ยนชื่อ SSID และรหัสผ่าน บน Software Truemove Wireless Configure

 1. หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Truemove Wireless Configure Main Page ขึ้นมา
 2. แถบเมนูด้านบน เลือก Wireless
 3. แถบเมนูด้านซ้าย เลือก Wireless Security Settings
 4. จะปรากฏหน้าจอ Wireless Security Settings สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ดังนี้
  - Network Name (SSID) = ชื่อเครือข่าย Wi-Fi ของอุปกรณ์ที่ตั้งไว้
  - Network Visibility Status = สถานะการมองเห็นของอุปกรณ์
       - Visible (อุปกรณ์อื่นมองเห็น)
       - Invisible (อุปกรณ์อื่นมองไม่เห็น จำเป็นจะต้องค้นหาจากชื่อ SSID ที่ตั้งไว้บ้างบนเท่านั้น)
  - Wireless Security ความปลอดภัยไร้สาย สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้
  - Password = รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Wi-Fi ของอุปกรณ์ ถ้าต้องการให้แสดงรหัสผ่าน ให้ทำเครื่องหมายถูกที่หัวข้อ Unmask Password
 5. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Save เพื่อบันทึกข้อมูลการตั้งค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก