การ Update Location บน Software Truemove Wireless Configure

 1. หลังจาก Login เข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Truemove Wireless Configure Main Page ขึ้นมา
 2. แถบเมนูด้านบน เลือก Internet
 3. แถบเมนูด้านซ้าย เลือก Manual Network จากนั้นกดปุ่ม Manual Scan Network เพื่อเริ่มการค้นหาสัญญาณ
 4. จากนั้นจะมีหน้าจอแจ้งเตือน การค้นหาสัญญาณอาจะใช้เวลามากกว่า 1 นาที กดปุ่ม Confirm เพื่อยืนยัน
 5. โปรแกรมจะค้นหาสัญญาณ (รอสักครู่)
 6. จะกลับมาหน้าจอเดิมอีกครั้ง โดยจะปรากฏคำว่า Searching network please waiting…
 7. เมื่อค้นหาสัญญาณเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Network scan completed… กดปุ่ม OK
 8. ช่อง Selectable Network จะเปลี่ยนจากคำว่า Auto มาเป็นชื่อเครือข่ายที่ค้นพบ ให้แตะที่ช่องนี้
 9. เลือกเครือข่ายที่ไม่ใช่ TruemoveH จากนั้นกด Save
 10. ระบบจะทำการเลือกใช้สัญญาณ และบันทึกข้อมูล (รอสักครู่)
 11. จากนั้นในช่อง Selectable Network จะกลับไปเป็น Auto เนื่องจากเลือกใช้งานสัญญาณนั้นไม่ได้
 12. กลับมาเลือกเครือข่าย TruemoveH อีกครั้ง จากนั้นกด Save
 13. ระบบจะทำการเลือกใช้สัญญาณ และบันทึกข้อมูล (รอสักครู่)
 14. ในช่อง Selectable Network จะเป็นเครือข่ายที่เลือกไว้เมื่อสักครู่คือ TRUE-3G+ 3G และในหัวข้อ Current Select Network จะเป็นคำว่า Manual Mode
 15. ถ้าต้องการเลือกลับเป็น Auto (เลือกเครือข่ายแบบอัตโนมัติ) ในช่อง Selectable Network ให้เลือก Auto จากนั้นกด Save
 16. ระบบจะทำการเลือกใช้สัญญาณ และบันทึกข้อมูล (รอสักครู่)
 17. ในช่อง Selectable Network จะเป็น Auto และในหัวข้อ Current Select Network จะเป็นคำว่า Automatic Mode
 18. ถ้าต้องการให้ค้นหาสัญญาณทุกครั้งที่เข้าใช้งาน Software ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ Manually select network when system start จากนั้นกด Save

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก