การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ Apple Watch

การดำเนินการบน Apple Watch

 1. หน้าจอ Apple Watch แตะ การตั้งค่า (Settings) รูปฟันเฟืองสีเทา
 2. จะพบการตั้งค่า (Settings) แตะที่ ทั่วไป (General)
 3. แตะ รีเซ็ต (Reset)
 4. จากนั้น แตะ ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด (Erase Content and Settings) *เป็นการล้างข้อมูลทั้งหมดของ Apple Watch และกลับไปเหมือนเครื่องที่เพิ่งเปิดใช้งานครั้งแรก
 5. จะปรากฏหน้าจอสอบถามการยืนยันการดำเนินการอีกครั้ง แตะ ดำเนินการต่อ (Continue)
 6. จากนั้น Apple Watch จะทำการล้างข้อมูลทุกอย่างบนตัวเครื่อง และกลับมาหน้าจอแรก เพื่อเริ่มทำการจับคู่ใหม่อีกครั้ง โดยที่ตัวเครื่อง iPhone ก็จะลบการจับคู่ด้วยเช่นกัน
 7. ถ้า Apple Watch มีการจับคู่ใช้งานกับ iPhone ที่ใส่ Apple ID และเปิดใช้ Find my iPhone เอาไว้ เมื่อทำการจับคู่อุปกรณ์ใหม่ จะมีแจ้งให้ใส่ Apple ID เดิมเพื่อเปิดใช้งาน มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้

การดำเนินการบน iPhone ผ่านแอพ Watch

 1. ที่เครื่อง iPhone เลือกแอพ Watch
 2. เลือก ทั่วไป (General)
 3. เลือก รีเซ็ต (Reset)
 4. เลือก ลบเบื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของ Apple Watch (Erase Apple Watch Content and Settings)
 5. จะปรากฏข้อความยืนยันการดำเนินการ เลือก ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด (Erase All Content and Settings)
 6. จะปรากฏข้อความสอบถามการยืนยันอีกครั้ง เลือก ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด (Erase All Content and Settings)
 7. จากนั้นระบบจะทำการลบข้อมูลการจับคู่กับ Apple Watch ออก รอสักครู่จะกลับมาหน้าจอการจับคู่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก