การ Update Software OTA สำหรับ True SMART

 1. เลือก Settings : การตั้งค่า
 2. เลือก About Phone… : เกี่ยวกับโทรศัพท์
 3. เลือก Wireless update : อัปเดตเครือข่ายไร้สาย
 4. เลือก Check update : ตรวจสอบเพื่ออัปเดต
 5. เลือก Download : ดาวน์โหลด
 6. ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนการ Update
 7. รอให้ครบ 100%
 8. จากนั้นเลือก อัปเดตตอนนี้ : Update now (ต้องมั่นใจว่าแบตเตอรี่มีมากกว่า 50%)
 9. เลือก OK : ตกลง
 10. จากนั้นรอให้ระบบทำงาน
 11. เครื่องจะทำการรีบูทตัวเอง
 12. จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการอัปเดต
 13. รอจนการอัพเกรดเสร็จสมบูรณ์
 14. ตรวจสอบว่าหมายเลขเวอร์ชั่นได้เปลี่ยนไปแล้ว โดยเข้าไปที่ การตั้งค่า --> เกี่ยวกับโทรศัพท์ --> เวอร์ชั่นบิลด์แบบกำหนดเอง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก