การตั้งค่า App Huawei HiLink สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เปิด Wi-Fi [Wi-Fi] โดยแตะปุ่มสีขาว --> ให้เป็นสีเขียว
 3. รอสักครู่ ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ และแสดงรายชื่อเครือข่ายขึ้นมา
 4. จะปรากฏชื่อ true_CarWiFi_XXXX (สังเกตจากสติ๊กเกอร์ที่อุปกรณ์ว่า SSID ชื่ออะไร) และเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นี้
 5. กรอก รหัสผ่าน [Password] จากนั้นแตะ เข้าร่วม [Join]
 6. ระบบจะทำการเชื่อมต่อ และปรากฏสัญลักษณ์วงกลมหมุนด้านซ้ายมือของชื่อเครือข่าย
 7. ระบบจะเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จโดยจะปรากฏเครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อเครือข่าย พร้อมมีรูปใบพัดแสดงมุมบนซ้ายมือ
 8. กลับมาหน้าจอปกติ แล้วเข้า App Huawei HiLink
 9. จะเข้าสู่หน้าจอหลักของ App โดยสถานะจะเป็น Device disconnected คือยังไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
 10. ถ้ามีการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ 4G CAR WiFi แล้ว เมื่อเข้า App ให้รอประมาณ 5 – 15 วินาที แล้วระบบจะทำการเชื่อมต่อกัน โดยเมื่อเชื่อมต่อแล้วจะปรากฏสัญลักษณ์ระดับสัญญาณ พร้อมแจ้งเครือข่าย และระบบเครือข่ายที่จับอยู่
 11. จากนั้นแตะที่สัญลักษณ์ฟันเฟือง มุมบนขวามือ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า
 12. สังเกตหัวข้อ Account จะแสดง Not Logg… หมายถึง ยังไม่ได้ Login เข้า 4G CAR WiFi ให้แตะที่ Account
 13. จะปรากฏหน้าจอใส่รหัสผ่าน [Password] โดยใส่คำว่า password (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด)
 14. จากนั้น แตะ Log In
 15. จะกลับมายังหน้าการตั้งค่า [Settings] อีกครั้ง สังเกตหัวข้อ Account จะไม่มีคำว่า Not Logg… แล้ว สามารถตั้งค่าต่างๆ ตามที่ต้องการได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก