การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G PLUS

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก ข้อมูลมือถือ [Mobile Data]
  3. หากเลือกเปิดการใช้งาน จะมีข้อความแจ้งเตือน ให้กด ตกลง [OK] เพื่อยืนยันการเปิด
  4. เมื่อเปิดแล้ว เมนูจะเป็นสีฟ้า และสัญลักษณ์ 3G, 4G จะมีลูกศรขึ้น - ลงเป็นสีฟ้า แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้ว
  5. วิธีลัดการเปิด - ปิด Data : ที่หน้าจอหลัก เลื่อนหน้าจอจากด้านบนลงล่าง จะพบเมนูทางลัด
    • กรณีที่เปิดการใช้งาน Data สัญลักษณ์ลูกศรขึ้น - ลง จะเป็นกรอบสีฟ้า
    • กรณีที่ปิดการใช้งาน Data สัญลักษณ์ลูกศรขึ้น - ลง จะเป็นกรอบสีดำ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก