การ Update Location สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. เลือก สัญลักษณ์ฟันเฟือง (การตั้งค่า) มุมบนขวามือ
 3. จะปรากฏหน้าจอ Settings [การตั้งค่า] เลือก Network [เครือข่าย]
 4. จะปรากฏหน้าจอ Network Settings [การตั้งค่าเครือข่าย] เลือก Network carrier [ผู้ให้บริการเครือข่าย]
 5. การเลือกเครือข่ายด้วยต้นเอง หน้าจอ Network carrier [ผู้ให้บริการเครือข่าย] เลือก Network search [ค้นหาเครือข่าย]
 6. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ เลือก OK
 7. จะปรากฏข้อความ Searching for networks… Plea… [กำลังค้นหาสัญญาณ... โปรด...] รอการค้นหาสัญญาณสักครู่
 8. เมื่อค้นหาสำเร็จ จะพบรายชื่อสัญญาณต่างๆ ขึ้นมา
  • Available = เลือกได้
  • Forbidden = เลือกไม่ได้
 9. เลือกสัญญาณที่ไม่ใช่ของทรู เช่น AIS
 10. จะปรากฏข้อความ Registering with network… Pl… [กำลังลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย...โปรด...] รอสักครู่
 11. จะปรากฏข้อความ Failed [ล้มเหลว]
 12. กลับมาเลือกสัญญาณของทรู เช่น Real Future (4G)
 13. จะปรากฏข้อความ Registering with network… Pl… [กำลังลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย...โปรด...] รอสักครู่
 14. จะปรากฏข้อความ Success [สำเร็จ] สามารถเลือกใช้งานได้
 15. การเลือกเครือข่ายอัตโนมัติ หากต้องการเลือกจับเครือข่ายอัตโนมัติ ในหน้า Network carrier [ผู้ให้บริการเครือข่าย] เลือก Auto-select [เลือกอัตโนมัติ]
 16. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ เลือก OK
 17. จะปรากฏข้อความ Registering with network… Pl… [กำลังลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย...โปรด...] รอสักครู่
 18. จะปรากฏข้อความ Success [สำเร็จ] ในช่อง Network carrier จะปรากฏเป็นชื่อเครือข่ายของ TrueMoveH ที่สามารถเลือกใช้งานได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก