มีค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเครือข่ายหรือไม่

ลูกค้าต่างเครือข่าย ย้ายค่ายมาเป็นทรูมูฟ เอช ยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (จากเดิมเรียกเก็บ 29 บาท) ถึงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

ใช้ซิมต่างเครือข่ายได้ประมาณเดือนกว่า หากจะย้ายมาทรูจะย้ายได้หรือไม่ ต้องเตรียมตัวก่อนย้ายค่ายอย่างไร หากย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ทรูมูฟ เอช ยอดเงินคงเหลือจากค่ายเดิมจะโอนมาได้หรือไม่ ลูกค้าต้องการยกเลิกการโอนย้ายเครือข่ายทำได้หรือไม่ ขณะรอการย้ายค่าย ลูกค้าสามารถใช้งานซิมเดิมได้หรือไม่