มีค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเครือข่ายหรือไม่

ลูกค้าต่างเครือข่าย ย้ายค่ายมาเป็นทรูมูฟ เอช ยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (จากเดิมเรียกเก็บ 29 บาท) ถึงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

เอกสารที่ต้องใช้ในการย้ายค่ายมีอะไรบ้าง ย้ายค่ายมีขั้นตอนอย่างไร โอนย้ายหมายเลขมา Truemove H ทำที่ไหนได้บ้าง ใช้เวลาในการย้ายค่ายนานเท่าไหร่ บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (Mobile Number Portability: MNP) คืออะไร