การใช้งาน 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. แกะอุปกรณ์ออกจากล่อง
 2. ด้านที่มีช่องเสียบ USB จะมีสติ๊กเกอร์แจ้งรายละเอียด
  • SSID [ชื่อเครือข่าย] = HUAWEI-CarFi-E803 *ชื่อ Exxx จะแตกต่างไปตามแต่ละอุปกรณ์*
  • WiFi Key [รหัสผ่าน] = 64196680 *รหัสจะแตกต่างไปตามแต่ล่ะอุปกรณ์*
 3. ด้านหน้า จะพบสัญลักษณ์รูป SIM Card
 4. เมื่อเปิดฝา จะพบช่องใส่ SIM Card และมีสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูล SSID + WiFi Key + IMEI + Serial No.
 5. ทำการใส่ SIM Card ไปในช่องใส่ SIM *ขนาดซิม : Micro SIM*
 6. นำอุปกรณ์ไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วแตะปุ่มเปิด [Power]
 7. ที่ปุ่มเปิด [Power] จะปรากฏไฟกระพริบสีแดง คือกำลังทำการเปิดอุปกรณ์ และจับสัญญาณ
 8. รอสักครู่ (ประมาณ 2–4 นาที) อุปกรณ์จะจับสัญญาณ โดยจะปรากฏเป็นสีเขียวค้าง
 9. จากนั้น กลับมาที่อุปกรณ์ที่ต้องการจับสัญญาณ Wi-Fi จาก 4G CAR WiFi เพื่อใช้งาน *ตัวอย่าง : สามารถดูเพิ่มเติมได้จากคู่มือ*
 10. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings] และเลือก Wi-Fi [Wi-Fi]
 11. แตะเปิด Wi-Fi รอสักครู่ ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ true_CarWiFi_E803
 12. กรอกรหัสผ่าน [Password] และเลือก เข้าร่วม [Join]
 13. เมื่อเชื่อมต่อแล้วสามารถใช้งาน Internet ได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก