การใช้งาน 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. แกะอุปกรณ์ออกจากล่อง
 2. ด้านที่มีช่องเสียบ USB จะมีสติ๊กเกอร์แจ้งรายละเอียด
  • SSID [ชื่อเครือข่าย] = HUAWEI-CarFi-E803 *ชื่อ Exxx จะแตกต่างไปตามแต่ละอุปกรณ์*
  • WiFi Key [รหัสผ่าน] = 64196680 *รหัสจะแตกต่างไปตามแต่ล่ะอุปกรณ์*
 3. ด้านหน้า จะพบสัญลักษณ์รูป SIM Card
 4. เมื่อเปิดฝา จะพบช่องใส่ SIM Card และมีสติ๊กเกอร์แจ้งข้อมูล SSID + WiFi Key + IMEI + Serial No.
 5. ทำการใส่ SIM Card ไปในช่องใส่ SIM *ขนาดซิม : Micro SIM*
 6. นำอุปกรณ์ไปเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ แล้วแตะปุ่มเปิด [Power]
 7. ที่ปุ่มเปิด [Power] จะปรากฏไฟกระพริบสีแดง คือกำลังทำการเปิดอุปกรณ์ และจับสัญญาณ
 8. รอสักครู่ (ประมาณ 2–4 นาที) อุปกรณ์จะจับสัญญาณ โดยจะปรากฏเป็นสีเขียวค้าง
 9. จากนั้น กลับมาที่อุปกรณ์ที่ต้องการจับสัญญาณ Wi-Fi จาก 4G CAR WiFi เพื่อใช้งาน *ตัวอย่าง : สามารถดูเพิ่มเติมได้จากคู่มือ*
 10. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings] และเลือก Wi-Fi [Wi-Fi]
 11. แตะเปิด Wi-Fi รอสักครู่ ตัวเครื่องจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi โดยรอบ เลือกเชื่อมต่อสัญญาณ true_CarWiFi_E803
 12. กรอกรหัสผ่าน [Password] และเลือก เข้าร่วม [Join]
 13. เมื่อเชื่อมต่อแล้วสามารถใช้งาน Internet ได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)