การตั้งค่า Guest Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. รอการเชื่อมต่อสักครู่ จากนั้นเลือก Guest Wi-Fi
 3. จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่า Guest Wi-Fi แตะปุ่มสีขาวเพื่อเปิด
 4. จากนั้นปุ่มจะกลายเป็นสีฟ้า หมายถึง เปิดใช้งานแล้ว
 5. เมื่อเปิดแล้วค่าต่างๆ จะสามารถแก้ไขได้
  • Wi-Fi name = ชื่อเครือข่าย ค่ามาตรฐาน คือ CarFi-Guest-Exxx
  • Password = รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน
 6. ถ้าต้องการให้แสดงรหัสผ่าน [Password] ขึ้นมาขณะพิมพ์ ให้แตะที่รูปดวงตา
 7. จากนั้นตัวอักษรจุด จะกลายเป็นตัวหนังสือขึ้นมา เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
 8. ด้านล่าง Duration เป็นการกำหนดว่าการจับใช้งาน 1 ครั้ง จะอนุญาตให้เชื่อมต่อได้กี่ชั่วโมง แล้วตัดการเชื่อมต่อ โดยมีให้เลือก 3 ค่าคือ
  • 4 h = 4 ชั่วโมง
  • 1 day = 1 วัน
  • No limit = ไม่จำกัด ไม่ตัดการเชื่อมต่อเลย *ค่ามาตรฐานจะเป็นค่านี้*
 9. เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้แตะเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือ
 10. จะปรากฏหน้าจอยืนยัน เลือก Save เพื่อยืนยันการบันทึกค่า
 11. รอสักครู่ ระบบจะตัดการเชื่อมต่อ จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน Device not connected
 12. มุมบนซ้ายมือ แตะปุ่มย้อนกลับ <
 13. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน เลือก Exit
 14. จะกลับมาหน้าจอหลักของ App Huawei HiLink โดยสถานะจะเป็น Device disconnected คืออุปกรณ์ไม่เชื่อมต่อ
 15. จากนั้นใช้อุปกรณ์ที่ต้องการใช้งาน Wi-Fi ค้นหาสัญญาณ จะพบ CarFi-Guest-Exx ตามที่ตั้งค่าขึ้นมาแล้ว (จากเดิมจะปรากฏเฉพาะ true_CarWiFi_Exx อย่างเดียว)
 16. เมื่อพบ CarFi-Guest-E8xx ให้กดเชื่อมต่อ
 17. จะพบหน้าจอให้กรอกรหัสผ่าน [Password]
 18. จากนั้น แตะ เข้าร่วม [Join]
 19. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ด้านซ้ายมือของ CarFi-Guest-E8xx จะมีเครื่องหมายถูกกำกับและมุมบนซ้ายมือ จะปรากฏสัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปใบพัด) สามารถใช้งาน Internet ได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)