การจัดการผู้ใช้งาน สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. รอการเชื่อมต่อสักครู่ จากนั้น ให้เลื่อนหน้าจอจากขวาไปซ้าย
 3. เลือก User Management… [การจัดการผู้ใช้]
 4. หน้าจอ User Management -> Online devices
  • หากเครื่องที่เชื่อมต่อเป็น iOS Device เช่น iPhone จะมีสัญลักษณ์ Apple ปรากฏอยู่
  • หากเครื่องที่เชื่อมต่อเป็น Android หรือระบบปฏิบัติการอื่น อาจจะปรากฏเป็นตัวหนังสือแทน
  • เครื่องที่เป็น Admin : จะมีคำว่า [Me] อยู่หน้าชื่ออุปกรณ์
 5. ถ้าต้องการดูข้อของมูลอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อเพิ่มเติม ให้เลือกไปยังอุปกรณ์นั้นๆ
 6. จะปรากฏหน้าจอ Device details [ข้อมูลอุปกรณ์] ขึ้นมา โดยจะแจ้งชื่อด้านบน และข้อมูลดังนี้
  • SSID = ชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ (ในทีนี้คือ true_CarWiFi_Exxx)
  • IP address = ที่อยู่ IP address
  • MAC Address = ที่อยู่ Wi-Fi MAC ของอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่ออยู่
 7. ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ สามารถเปลี่ยนโดยการแตะที่รูปดินสอ มุมบนขวามือ
 8. จากนั้นลบชื่อเก่า แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว แตะเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือ เพื่อยืนยัน
 9. การเข้าเมนู User Management แบบทางลัด ในหน้าจอหลักมุมบนขวามือ เลือก สัญลักษณ์รูปคนซ้อนกัน
 10. จะพบหน้าจอ User Management [การจัดการผู้ใช้] เช่นกัน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก