การจัดการผู้ใช้งาน สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)

 1. หน้าจอหลัก เลือก App Huawei HiLink
 2. รอการเชื่อมต่อสักครู่ จากนั้น ให้เลื่อนหน้าจอจากขวาไปซ้าย
 3. เลือก User Management… [การจัดการผู้ใช้]
 4. หน้าจอ User Management -> Online devices
  • หากเครื่องที่เชื่อมต่อเป็น iOS Device เช่น iPhone จะมีสัญลักษณ์ Apple ปรากฏอยู่
  • หากเครื่องที่เชื่อมต่อเป็น Android หรือระบบปฏิบัติการอื่น อาจจะปรากฏเป็นตัวหนังสือแทน
  • เครื่องที่เป็น Admin : จะมีคำว่า [Me] อยู่หน้าชื่ออุปกรณ์
 5. ถ้าต้องการดูข้อของมูลอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อเพิ่มเติม ให้เลือกไปยังอุปกรณ์นั้นๆ
 6. จะปรากฏหน้าจอ Device details [ข้อมูลอุปกรณ์] ขึ้นมา โดยจะแจ้งชื่อด้านบน และข้อมูลดังนี้
  • SSID = ชื่อเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ (ในทีนี้คือ true_CarWiFi_Exxx)
  • IP address = ที่อยู่ IP address
  • MAC Address = ที่อยู่ Wi-Fi MAC ของอุปกรณ์ ที่เชื่อมต่ออยู่
 7. ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ สามารถเปลี่ยนโดยการแตะที่รูปดินสอ มุมบนขวามือ
 8. จากนั้นลบชื่อเก่า แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว แตะเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือ เพื่อยืนยัน
 9. การเข้าเมนู User Management แบบทางลัด ในหน้าจอหลักมุมบนขวามือ เลือก สัญลักษณ์รูปคนซ้อนกัน
 10. จะพบหน้าจอ User Management [การจัดการผู้ใช้] เช่นกัน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Firmware สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การแก้ปัญหาเชื่อมต่อ Internet ไม่ได้ สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า APN สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การใช้งาน SMS สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users) การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ 4G CAR WiFi (10 Users)