การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0

วิธีที่ 1 ใช้ผ่านเมนู การตั้งค่า (Settings)

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกที่ เพิ่มเติม (More)
  3. ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมที่ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode)
  4. เลือก ตกลง (OK) เพื่อยืนยันการเปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน (Airplane mode)
  5. หลังจากเลือก ตกลง (OK) ที่ช่องสี่เหลี่ยมจะปรากฏเครื่องหมายถูก และแถบด้านบนจะปรากฏรูปเครื่องบิน

 วิธีที่ 2 ใช้ผ่านเมนูทางลัดในแถบแจ้งเตือน

  1. หน้าจอหลัก ใช้นิ้วแตะแล้วลากลงมาจากด้านบน
  2. ลากลงมาจะปรากฏแถวเมนูทางลัด
  3. เลือกที่ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน(Airplane mode)
  4. เลือก ตกลง (OK) เพื่อยืนยันการเปิดใช้งานโหมดเครื่องบิน (Airplane mode)
  5. จะปรากฏเป็นสีฟ้าที่ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก