การเปิด - ปิด Data สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0

วิธีที่ 1 เข้าผ่านเมนู การตั้งค่า (Settings)

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. ทำการเลื่อนปิด-เปิด ข้อมูลมือถือ (Mobile data)

วิธีที่ 2 ผ่านเมนูลัดในแถบแจ้งเตือน

  1. เลื่อนหน้าจอจากบนลงล่าง
  2. แตะเพื่อ ปิด-เปิดการรับส่งข้อมูล (Data on-off)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การเปิด - ปิด โหมดเครื่องบิน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การเลือกใช้งาน 2G, 3G และ 4G สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่า APN แบบอัตโนมัติ สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0 การตั้งค่า APN สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0