การตั้งค่าแชร์อินเตอร์เน็ต สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก More… <เพิ่มเติม…>
  3. เลือก Tethering and portable hotspot <การปล่อยสัญญาณและฮอตสปอตแบบพกพา>
  4. เปิด Portable Wi-Fi hotspot <ฮอตสปอตแบบพกพา Wi-Fi>
  5. หลังเปิดการใช้งาน จะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้
  6. เลือก Set up Wi-Fi hotspot <ตั้งค่า WiFi ฮอตสปอต> เพื่อตั้งค่า
  7. ตั้งค่าชื่อ AP และ Password ในการใช้งานจากนั้นกด Save <บันทึก>
  8. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว สามารถปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เครื่องที่อยู่รอบข้างได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก