การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต (Backup & reset)
  3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น (Factory data reset)
  4. กดปุ่ม รีเซ็ตโทรศัพท์ (Reset phone)
  5. กดปุ่ม ลบทุกอย่าง (Erase everything) หลังจากนั้นตัวเครื่องจะปิดและเปิดใหม่อัตโนมัติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก