การตั้งค่าใช้งาน Wi-Fi สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G

  1. หน้าจอหลัก เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก Wi-Fi
  3. เลื่อนปุ่ม Off ไปทางขวา เพื่อเปิด
  4. เชื่อมต่อ Network ที่ต้องการ
  5. ใส่รหัสของ AP แล้วกด Connect <เชื่อมต่อ>
  6. เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วจะขึ้นคำว่า Connected <เชื่อมต่อแล้ว>
  7. จะแสดงข้อมูลของสัญญาณ Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่ หากต้องการให้ลืม Wi-Fi ที่เคยเชื่อมต่อ ให้แตะที่ Forget <ลืม> เพื่อลบ Network นี้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก