การตรวจสอบ IMEI และ Wi-Fi MAC Address สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G

  1. หน้าจอหลัก เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก About tablet <เกี่ยวกับ แท็บเล็ต>
  3. เลือก Status <สถานะ>
  4. สามารถตรวจสอบค่า IMEI และ Wi-Fi MAC Address ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G การตั้งค่าภาษา สำหรับ TRUE BEYOND TAB 3G การ Update Software สำหรับ TRUE BEYOND 4G การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ TRUE BEYOND 4G การ Update Location สำหรับ TRUE BEYOND 4G