ใช้ซิมต่างเครือข่ายได้ประมาณเดือนกว่า หากจะย้ายมาทรูจะย้ายได้หรือไม่

สามารถย้ายเครือข่ายได้ เนื่องจากปัจจุบันกรณีย้ายเครือข่าย ยกเลิกการตรวจสอบเรื่องเงื่อนไข 90 วัน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก