การเปิด - ปิด Data สำหรับ True Super 4

วิธีแรก

  1. หน้าจอหลัก ใช้เม้าส์เลื่อนไปกดที่แถบด้านบน (กดปุ่ม HTV 2 ครั้ง เพื่อเปิด - ปิดเม้าส์)
  2. ใช้เม้าส์กดด้านบนอีกครั้ง
  3. ที่หน้าทางลัด จะพบสัญลักษณ์ ข้อมูล [Data] กดเพื่อเปิด - ปิด Data
  4. กรณีที่ปิด Data แล้ว สัญลักษณ์ลูกศรขึ้น - ลง ที่หน้าจอ จะหายไป หมายถึง ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

วิธีที่สอง

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. เลือก ซิมการ์ด [SIM Card]
  4. ที่เมนู ข้อมูลมือถือ [Cellular data] ใช้เม้าส์กดเพื่อเปิด - ปิด Data (กดปุ่ม HTV 2 ครั้ง เพื่อเปิด - ปิดเม้าส์)
  5. กรณีที่ปิด Data แล้ว สัญลักษณ์ลูกศรขึ้น - ลง ที่หน้าจอ จะหายไป หมายถึง ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  6. กรณีที่เปิด Data แล้ว จะมีสัญลักษณ์ลูกศรขึ้น - ลงที่หน้าจอ หมายถึง มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก