การตั้งค่าซิมการ์ด สำหรับ True SMART 4G MAX 4.0

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก ซิมการ์ด [SIM Cards]
  3. จะพบเมนูย่อย ดังนี้ ข้อมูลมือถือ [Cellular data], การใช้งาน Data, การโทร [Call], ข้อความ SMS [SMS messages]
  4. เมื่อแตะเข้าที่เมนู ข้อมูลมือถือ [Cellular data] จะมีหน้า pop up ให้เลือกใช้งานระหว่าง SIM1 หรือ SIM2
  5. เมื่อแตะเข้าที่เมนู การโทร [Call] จะมีหน้า pop up ให้เลือกใช้งานระหว่าง SIM1 หรือ SIM2 หรือต้องการให้ถามทุกครั้ง
  6. เมื่อแตะเข้าที่เมนู ข้อความ SMS [SMS messages] pop up ให้เลือกใช้งานระหว่าง SIM1 หรือ SIM2 หรือต้องการให้ถามทุกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก