การตั้งค่าซิมการ์ด สำหรับ True SMART 4G MAX 4.0

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก ซิมการ์ด [SIM Cards]
  3. จะพบเมนูย่อย ดังนี้ ข้อมูลมือถือ [Cellular data], การใช้งาน Data, การโทร [Call], ข้อความ SMS [SMS messages]
  4. เมื่อแตะเข้าที่เมนู ข้อมูลมือถือ [Cellular data] จะมีหน้า pop up ให้เลือกใช้งานระหว่าง SIM1 หรือ SIM2
  5. เมื่อแตะเข้าที่เมนู การโทร [Call] จะมีหน้า pop up ให้เลือกใช้งานระหว่าง SIM1 หรือ SIM2 หรือต้องการให้ถามทุกครั้ง
  6. เมื่อแตะเข้าที่เมนู ข้อความ SMS [SMS messages] pop up ให้เลือกใช้งานระหว่าง SIM1 หรือ SIM2 หรือต้องการให้ถามทุกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การเลือกโหมดเครือข่าย สำหรับ True SMART 4G MAX 4.0 การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART 4G MAX 4.0