การตั้งค่า APN Internet และ MMS สำหรับ True SMART 4G MAX 4.0

 1.  หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก เพิ่มเติม [More]
 3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular network]
 4. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access point name]
 5. จะพบกับชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ดที่ใส่ หากไม่มีชุดการตั้งค่า หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถรีเซ็ตการตั้งค่าโดยการกด MENU
 6. เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น [Reset to Default]
 7. จะมีชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ด ปรากฏขึ้น คือ TRUE-H INTERNET และ TRUE-H MMS
 8. การตั้งค่า APN แบบกำหนดเอง ที่หน้า ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access point name] กด เครื่องหมายบวก (+)
 9. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET
 10. ชื่อ [Name] : TRUE-H INTERNET
  • APN [APN] : internet
  • ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
  • รหัสผ่าน [Password] : true
  • MCC : 520
  • MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
  • ประภท APN [APN Type] : default,supl
  • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก บันทึก [Save]
 11. การตั้งค่า TRUE-H MMS
  • ชื่อ [Name] : TRUE-H MMS
  • APN [APN] : hmms
  • ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
  • รหัสผ่าน [Password] : true
  • MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
  • พร็อกซี่ MMS [MMS Proxy] : 010.004.007.039
  • พอร์ต MMS [MMS Port] : 8080
  • MCC : 520
  • MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
  • ประเภท APN [APN Type] : mms
  • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก บันทึก [Save]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก