การเลือกโหมดเครือข่าย สำหรับ True SMART 4G MAX 4.0

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก เพิ่มเติม [More]
 3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular networks]
 4. เลือก เลือกโหมดเครือข่าย [Select network mode]
 5. เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน
  • GSM เท่านั้น [GSM only] : คือ การเลือกใช้งานเฉพาะ 2G เท่านั้น
  • WCDMA เท่านั้น [WCDMA only] : คือ การเลือกใช้งานเฉพาะ 3G เท่านั้น
  • WCDMA/GSM [WCDMA/GSM only] : คือ การใช้งานในโหมด 3G, 2G
  • LTE เท่านั้น [LTE only] : คือ การเลือกใช้งานเฉพาะ 4G เท่านั้น
  • LTE/WCDMA/GSM (อัตโนมัติ) [Auto connect] : คือ การใช้งานในโหมดอัตโนมัติ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก