การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G 3.5 HYBRID

วิธีที่ 1

  1. หน้าจอหลัก แตะแถบแเจ้งเตือนลากลงมา 2 ครั้ง
  2. แตะที่ สัญลักษณ์ 4G
  3. จากนั้นแตะ เปิด /ปิด ข้อมูลมือถือ [Cellular data]
  4. กรณีที่เปิดใช้งาน จะมีสัญลักษณ์ 4G หรือ 3G แสดงที่มุมบนขวามือของหน้าจอ

วิธีที่ 2

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. เลือก การใช้งานอินเทอร์เน็ต [Data usage]
  4. เลือกเมนู มือถือ [Mobile] จากนั้นแตะ ข้อมูลมือถือ [Cellular data] เพื่อเปิด / ปิดการใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก