การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G 3.5 HYBRID

วิธีที่ 1

  1. หน้าจอหลัก แตะแถบแเจ้งเตือนลากลงมา 2 ครั้ง
  2. แตะที่ สัญลักษณ์ 4G
  3. จากนั้นแตะ เปิด /ปิด ข้อมูลมือถือ [Cellular data]
  4. กรณีที่เปิดใช้งาน จะมีสัญลักษณ์ 4G หรือ 3G แสดงที่มุมบนขวามือของหน้าจอ

วิธีที่ 2

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. เลือก การใช้งานอินเทอร์เน็ต [Data usage]
  4. เลือกเมนู มือถือ [Mobile] จากนั้นแตะ ข้อมูลมือถือ [Cellular data] เพื่อเปิด / ปิดการใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB กับ Windows สำหรับ Android House Brand การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G 3.5 HYBRID การ Update Location สำหรับ True SMART 4G 3.5 HYBRID การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4G 3.5 HYBRID