การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5

 1.  หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก เพิ่มเติม [More]
 3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular network]
 4. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access point name]
 5. จะพบกับชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ดที่ใส่ หากไม่มีชุดการตั้งค่า หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถรีเซ็ตการตั้งค่าโดยการกด MENU
 6. เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น [Reset to Default]
 7. จะมีชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ด ปรากฏขึ้น คือ TRUE-H INTERNET และ TRUE-H MMS
 8. การตั้งค่า APN แบบกำหนดเอง ที่หน้า ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access point name] กด เครื่องหมายบวก (+)
 9. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET
 10. ชื่อ [Name] : TRUE-H INTERNET
  • APN [APN] : internet
  • ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
  • รหัสผ่าน [Password] : true
  • MCC : 520
  • MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
  • ประภท APN [APN Type] : default,supl
  • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก บันทึก [Save]
 11. การตั้งค่า TRUE-H MMS
  • ชื่อ [Name] : TRUE-H MMS
  • APN [APN] : hmms
  • ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
  • รหัสผ่าน [Password] : true
  • MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
  • พร็อกซี่ MMS [MMS Proxy] : 010.004.007.039
  • พอร์ต MMS [MMS Port] : 8080
  • MCC : 520
  • MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
  • ประเภท APN [APN Type] : mms
  • เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก บันทึก [Save]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การเปิด - ปิด VoLTE หรือ 4G HD Voice สำหรับ True SMART 4G MAX Series การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การย้ายแอพฯ จากเครื่องลง SD Card สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การตั้งค่าบล๊อคเบอร์โทรศัพท์ สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การตั้งค่า Email (Gmail) สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5