การตั้งค่า Email (Gmail) สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5

 1. หน้าจอหลัก เลือก อีเมล [Email]
 2. ระบุบัญชี Gmail จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 3. ระบุรหัสผ่าน [Password] จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 4. รอการตั้งค่าแบบอัตโนมัติสักครู่
 5. กรณีเชื่อมต่อเซิฟเวอร์ไม่ได้ เลือก แก้ไขรายละเอียด [Edit detail] เพื่อตั้งค่าเอง
 6. หรือเลือก ตั้งค่าด้วยตนเอง [Manual settings] เพื่อตั้งค่าเอง
 7. ประเภทบัญชี เลือก ส่วนตัว (POP3) [POP3]
 8. ตั้งค่า เซิฟเวอร์เมลขาเข้า [Incoming mail sever] ใส่ข้อมูล จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 9. ตั้งค่า เซิฟเวอร์เมลขาออก SMTP Sever [Outgoing Sever] จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 10. เมื่อตั้งค่าเซิฟเวอร์แล้ว ตั้งค่าการรับอีเมลตามที่ต้องการ จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 11. ตรวจสอบบัญชีอีเมล และชื่อที่แสดงตอนส่งข้อความออก จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 12. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานอีเมลได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก