การตั้งค่า Email (Gmail) สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5

 1. หน้าจอหลัก เลือก อีเมล [Email]
 2. ระบุบัญชี Gmail จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 3. ระบุรหัสผ่าน [Password] จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 4. รอการตั้งค่าแบบอัตโนมัติสักครู่
 5. กรณีเชื่อมต่อเซิฟเวอร์ไม่ได้ เลือก แก้ไขรายละเอียด [Edit detail] เพื่อตั้งค่าเอง
 6. หรือเลือก ตั้งค่าด้วยตนเอง [Manual settings] เพื่อตั้งค่าเอง
 7. ประเภทบัญชี เลือก ส่วนตัว (POP3) [POP3]
 8. ตั้งค่า เซิฟเวอร์เมลขาเข้า [Incoming mail sever] ใส่ข้อมูล จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 9. ตั้งค่า เซิฟเวอร์เมลขาออก SMTP Sever [Outgoing Sever] จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 10. เมื่อตั้งค่าเซิฟเวอร์แล้ว ตั้งค่าการรับอีเมลตามที่ต้องการ จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 11. ตรวจสอบบัญชีอีเมล และชื่อที่แสดงตอนส่งข้อความออก จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 12. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานอีเมลได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การเปิด - ปิด VoLTE หรือ 4G HD Voice สำหรับ True SMART 4G MAX Series การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การย้ายแอพฯ จากเครื่องลง SD Card สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การตั้งค่าบล๊อคเบอร์โทรศัพท์ สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การ Update Location สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5