การตั้งค่าบล๊อคเบอร์โทรศัพท์ สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5

True SMART 4G MAX ไม่มีเมนูตั้งค่าบล็อคเบอร์ จึงใช้วิธีเป็นการตั้งค่าโอนสายไปยังข้อความเสียงแทน แต่ถ้าผู้ใช้งานมีการตั้งค่าใช้งาน Voice Mail Service 9600 จะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้

  1. เลือกรายชื่อที่ต้องการบล๊อคการโทรเข้า จากนั้นกด สัญลักษณ์ดินสอ เพื่อแก้ไขรายละเอียด
  2. กด เมนู (สัญลักษณ์จุดสามจุด)
  3. ติ๊กเครื่องหมายถูกที่เมนู โอนทุกสายไปยังข้อความเสียง [All calls to voicemail]
  4. กด เครื่องหมายถูก เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก