การเปิด - ปิด VoLTE หรือ 4G HD Voice สำหรับ True SMART 4G MAX Series

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เพิ่มเติม [More]
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular networks]
  4. จากนั้นสังเกตหัวข้อ โหมด 4G LTE ที่ปรับปรุงแล้ว ปุ่มขวามือ จะเป็นสีเทา (ปิดอยู่) ให้แตะปุ่มนี้
  5. ปุ่มจะเป็นสีเขียว หมายถึง เปิดใช้งานบนตัวเครื่องแล้ว จากนั้นรอสักครู่ ให้ระบบสัญญาณปรับปรุงข้อมูล
  6. เมื่อพร้อมใช้งานแล้ว ตรงกลางด้านบนหน้าจอ จะปรากฎสัญลักษณ์ VOLTE

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก