การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต [Factory data reset]
 3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น [Factory data reset]
 4. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ [Reset phone]
 5. กด ลบทุกอย่าง [Erase everything] เพื่อยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง
 6. เมื่อตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความ ยินดีต้อนรับ [Wellcome] กดเครื่องหมาย ถัดไป [Next]
 7. รอการดำเนินการ หรือกด ข้าม [Skip]
 8. เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือกด ข้าม [Skip]
 9. จากนั้นกด ข้ามไปเลย [Skip]
 10. ตั้งวันที่ เวลา และ Time Zone จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 11. ตั้งชื่อเครื่องโทรศัพท์ตามต้องการแล้ว จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 12. ตั้งค่ารหัส PIN หากไม่ต้องการเอาเครื่องหมายถูกออก จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 13. หากไม่ตั้งค่า PIN กด ข้ามไปเลย [Skip]
 14. อ่านเงือนไขการใช้งาน ปัดจากด้านบนลงล่าง ให้ครบ จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 15. กด ถัดไป [Next] เพื่อเริ่มใช้งาน
 16. จะเข้าสู่หน้าจอพร้อมใช้งานอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก