การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
 2. เลือก การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต [Factory data reset]
 3. เลือก รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น [Factory data reset]
 4. เลือก รีเซ็ตโทรศัพท์ [Reset phone]
 5. กด ลบทุกอย่าง [Erase everything] เพื่อยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง
 6. เมื่อตั้งค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อความ ยินดีต้อนรับ [Wellcome] กดเครื่องหมาย ถัดไป [Next]
 7. รอการดำเนินการ หรือกด ข้าม [Skip]
 8. เชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi หรือกด ข้าม [Skip]
 9. จากนั้นกด ข้ามไปเลย [Skip]
 10. ตั้งวันที่ เวลา และ Time Zone จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 11. ตั้งชื่อเครื่องโทรศัพท์ตามต้องการแล้ว จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 12. ตั้งค่ารหัส PIN หากไม่ต้องการเอาเครื่องหมายถูกออก จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 13. หากไม่ตั้งค่า PIN กด ข้ามไปเลย [Skip]
 14. อ่านเงือนไขการใช้งาน ปัดจากด้านบนลงล่าง ให้ครบ จากนั้นกด ถัดไป [Next]
 15. กด ถัดไป [Next] เพื่อเริ่มใช้งาน
 16. จะเข้าสู่หน้าจอพร้อมใช้งานอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การเปิด - ปิด VoLTE หรือ 4G HD Voice สำหรับ True SMART 4G MAX Series การย้ายแอพฯ จากเครื่องลง SD Card สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การตั้งค่าบล๊อคเบอร์โทรศัพท์ สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การตั้งค่า Email (Gmail) สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5 การ Update Location สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5