การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ USB กับ Windows สำหรับ Android House Brand

 1. นำ Android House Brand เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ผ่านสาย USB จากนั้นบนตัวเครื่อง Android House Brand จะมีเมนูให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ เลือก อุปกรณ์สื่อ [MTP]
 2. จากนั้น สังเกตบนหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ ใน This PC หรือ My Computer (Windows 7) จะไม่ปรากฎไอคอน แสดงข้อมูลของอุปกรณ์ Android House Brand ขึ้นมา (ตามปกติ เมื่อเชื่อมต่อสาย และเลือก MTP แล้ว, ระบบจะติดตั้ง Driver โดยใช้เวลาสักครู่ หลังจากนั้น จะปรากฎไอคอน แสดงข้อมูลของ Android House Brand ขึ้นมา)
 3. เลือกสัญลักษณ์ Windows มุมล่างซ้ายมือ
 4. พิมพ์คำว่า device manager ในช่องค้นหา (ช่องว่างที่ปรากฏขึ้นมาด้านล่าง)
 5. จะปรากฎ Device Manager ด้านบน (ให้เลือกที่หัวข้อนี้)
 6. จะเข้าโปรแกรม Device Manager > สังเกตบริเวณหัวข้อ Portable Devices จะพบชื่อ Android House Brand ที่เชื่อมต่อขึ้นมา พร้อมเครื่องหมายตกใจ หมายถึงไม่สามารถติดตั้ง Driver เพื่อให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์
 7. การแก้ไขปัญหา: คลิกขวาที่ชื่อ Android House Brand ที่ปรากฎเครื่องหมายตกใจ, เลือก Update Driver Software…
 8. เลือก Browse my computer for driver software
 9. จะปรากฎให้ระบุตำแหน่งเพื่อค้นหา Driver ในช่อง Search for driver software in this location: พิมพ์ C:\Windows\INF จากนั้น ทำเครื่องหมายถูกในช่อง Include subfolders
 10. จากนั้นเลือก Let me pick from a list of device on my computer
 11. จะปรากฏรายการอุปกรณ์ต่างๆ ให้เลือก, เลือก Mobile devices (ถ้าไม่มีให้เลือก Android Device) จากนั้นกด Next
 12. ระบบจะทำการค้นหาและติดตั้ง Driver software (Installing driver sotware) ใช้เวลาสักครู่
 13. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะปรากฎ Windows has successfully update your driver software และจะปรากฏชื่อ MTP USB Device ขึ้นมา จากนั้นกด Close ด้านล่างขวามือ
 14. จะกลับมาที่ Device Manager อีกครั้ง สังเกตตรงชื่อ Android House Brand ที่ปรากฎเครื่องหมายตกใจก่อนหน้านี้ จะปรากฎเป็นชื่อรุ่น Android House Brand ที่เชื่อมต่อเอาไว้ขึ้นมาแล้ว
 15. จากนั้นกลับมาที่ This PC หรือ My Computer อีกครั้ง จะปรากฎไอคอนชื่ออุปกรณ์ Androd House Brand ขึ้นมา > ทำการดับเบิ้ลคลิก (Double-Click) ที่ชื่อนี้
 16. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลต่างๆ ภายใน Android House Brand ที่เชื่อมต่ออยู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก