การใช้งาน Photo Booth สำหรับ iPad Pro

  1. หน้าจอหลัก เลือกแอพฯ Photo Booth
  2. หน้าแรกของแอพฯ จะมีฟิลเตอร์ให้เลือก 9 แบบ (รวมแบบปกติแล้ว)
  3. แตะฟิลเตอร์ที่ต้องการใช้ถ่ายภาพเพื่อเข้าไปถ่ายภาพ
  4. สามารถกดเปลี่ยน สลับกล้องหน้า /กล้องหลัง ที่สัญลักษณ์รูปกล้องได้
  5. หากต้องการเปลี่ยนแบบฟิลเตอร์ กดที่สัญลักษณ์รูปวงกลมได้
  6. หากต้องการดูรูปภาพที่ถ่ายไว้ เลือก รูปภาพ [Photo]
  7. รูปภาพจะถูกจัดเก็บไว้ที่แถบ รูปภาพ [Photo]

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก