การเปิดใช้งาน VoWiFi (Native) สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]
 2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
 3. เลือก เพิ่มเติม [More]
 4. เลือก การโทรผ่าน Wi-Fi [Wi-Fi Calling Settings]
 5. สังเกตปุ่มด้านขวามือ (สีเทา = ปิด, สีเขียว = เปิด) แตะปุ่มเพื่อเปิด
 6. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีเขียว เมื่อเปิดและจับสัญญาณ Wi-Fi ได้เมื่อใด จะปรากฎสัญลักษณ์ VoWiFi อยู่ข้างบนตรงกลางหน้าจอ > สัญลักษณ์ HD ที่เป็นบริการของ 4G HD Voice (VoLTE) จะหายไป
 7. เมื่อแตะเปิดแล้ว (ระบบจะจับ VoWiFi (Native) หรือไม่ก็ตาม) จะปรากฎ โหมดการโทรผ่าน Wi-Fi (Calling preference) ให้เลือก กรณีหากอยู่ในพื้นที่ที่มีทั้งสัญญาณมือถือ และ Wi-Fi ทั้ง 2 อย่าง ต้องการให้เลือกใช้งานอะไรเป็นสิ่งแรก
 8. จะปรากฎ 2 ตัวเลือก
  • ต้องการใช้ Wi-Fi [Wi-Fi preferred] แนะนำให้เลือกหัวข้อนี้ เพื่อที่เลือกใช้ VoWiFi (Native) เป็นสิ่งแรกเสมอ
  • ต้องการใช้เครือข่ายมือถือ [Cellular preferred]
 9. เมื่อมีสายโทรเข้ามา แล้วกดรับสายจะปรากฏ Wi-Fi call
 10. กรณีมีสายเรียกเข้า และกดรับสายแล้ว จะปรากฎคำว่า การโทรผ่าน Wi-Fi [Wi-Fi call] พร้อมคำว่า HD
 11. อนึ่ง สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5, แนะนำให้ตรวจสอบการอัปเดต [System updates] บนตัวเครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งาน VoWiFi (Native) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรูป เปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก ตรวจสอบการอัปเดต พบ Software Verson ใหม่ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน VoWiFi > เมื่ออัปเดตเสร็จแล้ว จะได้ Build Number = M636T_02.66.00RPD_TH.00 สามารถตรวจสอบทั้งการอัปเดต และ Build Number ได้ที่่ > การตั้งค่า [Settings] > เกี่ยวกับโทรศัพท์ [About phone]

ข้อควรทราบ

 1. กรณีใส่ 2 ซิมการ์ดพร้อมกัน จะขึ้น VoLTE + VoWiFi เฉพาะ SIM ที่เลือกใช้งานหลัก
 2. กรณีมีการเปลี่ยนการใช้งานข้อมูลมือถือเป็น SIM2 > VoLTE + VoWiFi จะถูกใช้งานที่ SIM2
 3. กรณีทำการปิดการใช้งาน SIM1, แต่ข้อมูลมือถือ ยังถูกเลือกเป็น SIM1 > ระบบ SIM2 จะไม่เป็น VoLTE + VoWiFi
 4. กรณีปิดการใช้งาน SIM1, และข้อมูลมือถือ ถูกเลือกเป็น SIM2 ด้วย > ระบบ SIM2 จะเป็น VoLTE + VoWiFi
 5. กรณีปิดใช้งาน SIM1 แล้วเลือกใช้ข้อมูลมือถือที่ SIM1 ไว้ + เปิดใช้งาน VoWiFi > บุลคลที่โทรหา SIM1 จะได้ยินเป็นเสียงเงียบตั้งแต่กดปุ่มโทรออก, ไม่ได้ยินเป็นคู่สายไม่ว่าง หรือติดต่อไม่ได้ *ทดสอบกับ SIM2 ก็ได้ผลแบบเดียวกัน*

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก