การปิด - เปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก การตั้งค่าทั่วไป [General settings]
  3. เลือก เพิ่มเติม [More]
  4. การปิด 4G HD Voice (VoLTE) สังเกตด้านบนตรงกลาง จะมีคำว่า “HD” ปรากฏอยู่ หมายถึง เปิดใช้งาน และอยู่ในพื้นที่รองรับการใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) ด้วย หากต้องการปิดการใช้งาน แตะปุ่มเขียว ที่เมนู เพิ่มโหมด LTE 4G [Enhanced HD mode]
  5. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีเทา สังเกตด้านบนตรงกลาง คำว่า “HD” จะหายไป เท่ากับปิดบริการ 4G HD Voice (VoLTE) แล้ว
  6. การเปิด 4G HD Voice [VoLTE] แตะปุ่มสีเทา ที่เมนู เพิ่มโหมด LTE 4G [Enhanced HD mode]
  7. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีเขียว สังเกตด้านบนตรงกลาง คำว่า “HD” จะปรากฏขึ้น (ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่รองรับการใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) ด้วย)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก