การปิด - เปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก การตั้งค่าทั่วไป [General settings]
  3. เลือก เพิ่มเติม [More]
  4. การปิด 4G HD Voice (VoLTE) สังเกตด้านบนตรงกลาง จะมีคำว่า “HD” ปรากฏอยู่ หมายถึง เปิดใช้งาน และอยู่ในพื้นที่รองรับการใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) ด้วย หากต้องการปิดการใช้งาน แตะปุ่มเขียว ที่เมนู เพิ่มโหมด LTE 4G [Enhanced HD mode]
  5. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีเทา สังเกตด้านบนตรงกลาง คำว่า “HD” จะหายไป เท่ากับปิดบริการ 4G HD Voice (VoLTE) แล้ว
  6. การเปิด 4G HD Voice [VoLTE] แตะปุ่มสีเทา ที่เมนู เพิ่มโหมด LTE 4G [Enhanced HD mode]
  7. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีเขียว สังเกตด้านบนตรงกลาง คำว่า “HD” จะปรากฏขึ้น (ทั้งนี้ จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่รองรับการใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) ด้วย)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5 การเปิด - ปิด Data สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5 การตั้งค่าโรงงาน สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5 การ Update Location สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5 การเปิดใช้งาน VoWiFi (Native) สำหรับ True SMART 4G OCTA 5.5