การ Update Location สำหรับ True SMART 4G M1 Series

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เพิ่มเติม [More]
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular networks]
  4. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย [Network operators]
  5. จากนั้นเลือก ค้นหาเครือข่าย [Select network] เครื่องจะค้นหาสัญญาณโดยรอบขึ้นมา ใช้เวลาสักครู่
  6. เมื่อปรากฏชื่อสัญญาณ ให้เลือกเครือข่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของทรู เช่น AIS, dtac ก่อน จากนั้นจะพบ Error ไม่สามารถใช้เครือข่ายได้
  7. กลับมาเลือกเครือข่าย TRUE-H อีกครั้ง และทดสอบใช้งานใหม่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก