การเชื่อมต่อ Power Surf II (ZTE MF668A) ผ่านโปรแกรม TrueMove H high-speed connection

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ Aircard Power Surf II (ยี่ห้อ ZTE รุ่น MF668A) บนคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10

 1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ ที่หน้าจอ Desktop สังเกตจะพบ TrueMove H high-speed connection
 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ TrueMove H high-speed connection เพื่อเปิด App
  • รอสักครู่ ระบบจะเปิด App TrueMove H high-speed connection ขึ้นมาให้อัตโนมัติ
  • ระหว่างการเปิด App จะปรากฎแจ้ง Initializing… UIMain.exe เพื่อเริ่มใช้งาน App TrueMove H high-speed connection (กรณีตั้งค่าปิดการแจ้งเตือน อาจจะไม่ปรากฏข้อความนี้)
 3. รอสักครู่จะปรากฎหน้าจอ App TrueMove H high-speed connection ขึ้นมา
 4. สังเกตสถานะ: 
  • สถานะระดับสัญญาณและเทคโนโลยีที่ใช้งาน: UMTS = 3G
  • Device Ready = อุปกรณ์ Air Card มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ > สีเขียว = เชื่อมต่ออยู่
  • (U)SIM Ready = อุปกรณ์ Air Card มีการใส่ SIM Card > สีเขียว = สถานะ SIM card ปกติ
 5. Profile Name (ชื่อโปรไฟล์สำหรับใช้งาน) > เลือก TrueMove H (เป็นค่ามาตรฐานที่มีให้มาตั้งแต่ต้น)
 6. คลิก Connect เพื่อเชื่อมต่อ
 7. จะปรากฏรูปลูกบอลสีแดงกระพริบ เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ รอสักครู่
 8. ​เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว ปุ่มจะเปลี่ยนจาก Connect เป็น Disconnect (ถ้าต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้คลิก Disconnect)
  • สถานะการรับ - ส่ง ข้อมูล และเวลาในการเชื่อมต่อ Internet (ต่อ 1 รอบการเชื่อมต่อ)
  • รูปคอมพิวเตอร์ด้านล่าง แสดงสถานะ Data Connected = มีการเชื่อมต่อแล้ว
 9. สังเกตมุมล่างขวามือของหน้าจอคอมพิวเตอร์: คลิกที่รูปคอมพิวเตอร์ จะปรากฎ TrueMove H (ชื่อ Connection) แสดงสถานะ Connected (มีการเชื่อมต่ออยู่)
 10. ทดสอบใช้งาน Internet ผ่าน Web Browser
 11. การตรวจสอบการเชื่อมต่อ หลังจากเชื่อมต่อ Internet แล้ว : มุมด้านล่างขวามือ > คลิกรูปคอมพิวเตอร์ > คลิก Network settings
 12. จะปรากฎหน้าจอ Settings: ด้านซ้ายคลิก Dial-up > จากนั้นด้านขวาจะปรากฎหัวข้อ Dial-up > ในนั้นจะปรากฎ TrueMove H (ชื่อการเชื่อมต่อ) แสดงสถานะ Connected (เชื่อมต่ออยู่)
 13. คลิก TrueMove H > จะปรากฎปุ่ม Advanced options > คลิก Advanced options (ถ้าคลิก Disconnect = จะตัดการเชื่อมต่อ Internet)
 14. รอสักครู่ จะปรากฎข้อมูล TrueMove H ขึ้นมา, สังเกต Connection properties จะปรากฏรายละเอียดการตั้งค่าเชื่อมต่ออย่างย่อ
 15. คลิก Edit
 16. จะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆ ของ TrueMove H
 17. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง จะพบข้อมูลเพิ่มเติม *ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เนื่องจากมีการเชื่อมต่ออยู่ > ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ทำการกด Disconnect ที่หน้าจอก่อนหน้านี้ แล้วจึงจะแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้*

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก