การ Update Location Power Surf II (ZTE MF668A) ผ่าน TrueMove H high-speed connection

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ Aircard Power Surf II (ยี่ห้อ ZTE รุ่น MF668A) บนคอมพิวเตอร์ ผ่าน App TrueMove H high speed connection

 1. เปิด App : TrueMove H high-speed connection
 2. เมนูด้านบน เลือก Tools จากนั้นเลือก Options…
 3. เมนูด้านซ้ายมือ เลือก Network Setting, จากนั้นเมนูด้านขวามือจะปรากฎ Network selection เลือกตามต้องการ
  • Automatic = เลือกใช้เครือข่ายแบบอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้นจะเลือกอยู่ที่หัวข้อนี้)
  • Manual = เลือกใช้เครือข่ายแบบกำหนดเอง
 4. เลือก Manual เพื่อเลือกใช้เครือข่ายด้วยตนเอง
 5. จะปรากฎหน้าจอ Manual Network Selection และทำการค้นหาเครือข่ายที่อยู่ ณ บริเวณนั้น (ใช้เวลาสักครู่ ประมาณ 15 วินาที - 2 นาที)
 6. เมื่อค้นหาเสร็จแล้ว จะปรากฏรายชื่อเครือข่ายต่างๆ ที่หาพบ สังเกต Operator Status (สถานะผู้ให้บริการ)
  • Available = เลือกใช้งานได้
  • Forbidden = เลือกใช้งานไม่ได้
  • Current = เลือกใช้งาน ณ ปัจจุบัน
 7. ทดสอบเลือก Forbidden โดยเลือก Operator Status ที่เป็น Forbidden จากนั้นกด Apply
 8. จะปรากฎหน้าจอ Can not select the forbidden status operator = ไม่สามารถเลือกใช้งานได้ ขึ้นมา กด OK
 9. จะกลับมาหน้าจอ Manual Network Selection อีกครั้ง
 10. ทดสอบเลือก Available โดยเลือก Operator Status ที่เป็น Available จากนั้นกด Apply
 11. จะกลับมาหน้าจอก่อนหน้า (หน้าจอ Options) อีกครั้ง พร้อมขึ้นหน้าจอ Manual Network Selection Successful = ทำการเลือกใช้เครือข่ายด้วยตนเองสมบูรณ์แล้ว
 12. จากนั้นในหัวข้อ Network selection จะถูกเลือกที่ Manual คลิกรูปกากบาทสีแดงมุมบนขวามือ เพื่อปิดหน้าจอ Options

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก