การถอนการติดตั้งโปรแกรม TrueMove H High-speed connection

การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้กับ Aircard Power Surf II (ยี่ห้อ ZTE รุ่น MF668A) บนคอมพิวเตอร์ ผ่าน App TrueMove H high speed connection

 1. หน้าจอหลัก Windows 10
 2. คลิกรูปวงกลม (Search) ด้านล่างซ้ายมือ และพิมพ์ Control Panel จะปรากฎผลลัพธ์ Control Panel > คลิกที่นี่
 3. จะเข้าสู่หน้าจอ Control Panel
 4. จากนั้น มุมบนขวามือ ตรง View by: คลิก Category และเลือก Large icons
 5. จะปรากฎมุมมองแบบ Large icons
 6. คลิก Programs and Features
 7. จะเข้าสู่หน้าจอ Programs and Features และปรากฎหัวข้อ Uninstall or change a program (ถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลง โปรแกรม)
  -  เลื่อนหน้าจอหา TrueMove H high-speed connection > คลิกเลือกตัวนี้
  -  คลิกปุ่ม Uninstall ด้านบน
 8. จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ TrueMove H high-speed connection Wizard > คลิก Yes เพื่อยืนยันการถอนการติดตั้ง
 9. จะปรากฎหน้าจอ Please remove USB MODEM from PC, before uninstalling! ให้ถอดอุปกรณ์ Aircard ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนดำเนินการต่อ > คลิก Yes
 10. ระบบจะดำเนินการถอนการติดตั้ง TrueMove H high-speed connection รอสักครู่
 11. เมื่อถอนการติดตั้งเสร็จแล้ว จะปรากฎ Uninstall Complete > คลิกปุ่ม Finish ด้านล่างขวามือ
 12. จากนั้นจะกลับมาหน้าจอ Programs and Features อีกครั้ง, สังเกต TrueMove H high-speed connection จะหายไปจากรายการแล้ว
 13. หน้าจอหลักของ Windows 10:
  -  มุมล่างขวามือ คลิกที่สัญลักษณ์ Wi-Fi (ใบพัด) หรือบางครั้งเป็นรูปคอมพิวเตอร์ (ถ้าใช้การต่อสาย LAN)
  -  จะปรากฎชื่อการเชื่อมต่อ TrueMove H ที่เป็นของ Aircard ด้านบน > คลิกเลือกที่นี่
 14. จากนั้นจะเข้าหน้าจอ Settings: ด้านซ้ายมือจะอยู่หัวข้อ Dial-up, ด้านขวามือจะปรากฎชื่อ Connection: TrueMove H
 15. คลิกที่ TrueMove H > จะปรากฎตัวเลือกย่อย > คลิกปุ่ม Remove เพื่อลบชื่อการเชื่อมต่อนี้ออก
 16. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน > คลิกปุ่ม Remove เพื่อยืนยัน
 17. จากนั้นชื่อ TrueMove H จะหายไปจากหัวข้อ Dial-up

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก